ny_banner

پت شاپ

آهن دکستران یک مکمل آهن موجود برای حیوانات خانگی است.با این حال، مهم است که همیشه قبل از تجویز هر گونه مکمل یا دارویی به حیوان خانگی خود با یک دامپزشک مشورت کنید.آنها می توانند شما را در مورد دوز مناسب و هرگونه خطر یا عوارض جانبی بالقوه راهنمایی کنند.همچنین مهم است که مطمئن شوید مکمل ها یا داروهایی که از فروشگاه حیوانات خانگی خریداری می کنید از برندهای معتبر هستند و برای استفاده روی حیوانات بی خطر هستند.